Địa chỉ: 1255 Lê Bình , P.4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3811 6378 - Fax: (848) 3811 6259
Email: info@glory.vn - Website :www.glory.vn